List gratulacyjny i pióro - nagroda za osiągnięcia w nauce

W piątek 25 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej odbyło się gminne zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, w tym najlepszych absolwentów klas ósmych wraz z rodzicami.

Dyrektor szkoły Małgorzata Mazepa wygłosiła krótkie przemówienie, w którym podsumowała mijający rok szkolny.

W części oficjalnej uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, który podkreślił wysiłki i starania uczniów, nauczycieli i rodziców w czasie nauki zdalnej.

Średnia ocen w szkołach gminnych oraz liczba ósmoklasistów wyróżnionych za szczególne osiągnięcia w nauce potwierdza podjęte działania.

Tradycją Gminy Świlcza jest wyróżnienie najlepszych absolwentów Piórem Wójta Gminy Świlcza.

Oto oni:

 • Kamil Buda – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli.
 • Mateusz Dejnowiec – uczeń Szkoły Podstawowej im św. Jana Kantego w Świlczy.
 • Weronika Homa – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach.
 • Julia Kocur – uczennica Szkoły Podstawowej w Trzcianie.
 • Julia Kopeć – uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach.
 • Maria Murjas – uczennica Szkoły Podstawowej im św. Jana Kantego w Świlczy.
 • Paulina Pyziak - uczennica Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej.
 • Marcelina Rączy – uczennica Szkoły Podstawowej w Trzcianie.
 • Martyna Ruda – uczennica Szkoły Podstawowej w Trzcianie.
 • Kinga Salach – uczennica Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej.
 • Mateusz Szklarz – uczeń Zespołu Szkół w Dąbrowie.
 • Michał Wierzbiński – uczeń Szkoły Podstawowej im św. Jana Kantego w Świlczy.
 • Bartosz Ziółkowski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach.
 • Szymon Żańczak – uczeń Szkoły Podstawowej im św. Jana Kantego w Świlczy.

W imieniu nagrodzonych wystąpiła uczennica Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej Kinga Salach, która podziękowała za wyróżnienia.

Do zebranych zwróciła się także przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Bogusława Buda.

W imieniu rodziców przemawiała przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Salach, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w edukację i wychowanie młodego pokolenia i podkreśliła dobrą współpracę całego środowiska szkolnego.

W wygłoszonych przemówieniach oprócz podsumowań i podziękowań nie zabrakło życzeń, aby nadchodzące wakacje były czasem odpoczynku i nabrania sił przez uczniów i nauczycieli.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć