Stadion w Rundej WielkiejWójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic ma zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie Kompleksu sportowego w Rudnej Wielkiej w dniu 26 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w związku z zakończeniem procesu rewitalizacji obszaru zdegradowanego, który nadał tym terenom nową funkcję. W programie uroczystości przewidziano mecze juniorów i oldboyów, a także atrakcje dla dzieci i młodzieży połączone z piknikiem rodzinnym.

Gmina Świlcza sukcesywnie rozwija infrastrukturę sportowo–rekreacyjną umożliwiając mieszkańcom spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny. Utworzenie ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Rudnej Wielkiej wpływa korzystnie, na jakość życia lokalnej społeczności, dzięki możliwości wspólnej organizacji czasu wolnego całych rodzin. Realizacja zadania pozwoliła stworzyć bezpieczne miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych zapewniając im zróżnicowaną ofertę aktywności fizycznej tak bardzo potrzebną w obecnym czasie pandemicznym.

Podczas przeprowadzonych we wcześniejszych latach konsultacjach społecznych z poszczególnymi przedstawicielami placówek oświatowych będących pod opieką gminy stwierdzono potrzebę budowy nowych, spełniających najwyższe standardy, obiektów sportowych, które będą umożliwiać prowadzenie zajęć oraz rozgrywanie zawodów i meczy na najwyższym poziomie.

Rosnące zainteresowanie sportem i aktywnym życiem ze strony dzieci i młodzieży wymusza na gminie budowę, a także modernizację istniejących już obiektów sportowych. Infrastruktura sportowa przy szkołach nie zawsze umożliwia trenowanie niektórych dyscyplin, dlatego ważne jest, aby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki. Wybudowanie kompleksu umożliwia najmłodszym rozwijanie swoich pasji związanych ze sportem oraz pomaga przyczynić się do wzrostu uprawiania sportów zawodowo, przynosząc sukcesy a także zachęcając ogół społeczeństwa do większej aktywności fizycznej.

Istniejące boisko wielofunkcyjne użytkowane jest m.in. przez Ludowy Klub Sportowy „Rudnianka”. Historię Klubu datuje się oficjalnie na rok 1952, kiedy to Prezes Kazimierz Gąsior zarejestrował drużynę i zgłosił do rozgrywek. W roku 1976 w czynie społecznym został wybudowany stadion sportowy z zapleczem szatniowym, jednak w wyniku budowy drogi S19 w 2008-2014 Klub traci stadion. W latach 2012-2013 drużyna seniorów awansowała pierwszy raz w historii do klasy A. W roku 2017 powstała młodzieżowa grupa „Rudnianka Urwisy”, która obecnie zrzesza cztery grupy wiekowe i liczy 86 dzieci. Szacowana liczba najmłodszych do końca roku może osiągnąć 100 dzieci. Mecze organizowane w Rudnej oraz mecze wyjazdowe przyciągają mnóstwo kibiców.

Gmina Świlcza w roku 2016 opracowała dokumentację techniczną obejmującą budowę kompleksu sportowego w Rudnej Wielkiej na budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowę trzech boisk, bieżni, wiaty, siłowni, placu zabaw, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, oświetlenia oraz sieci. Prace budowlane związane z infrastrukturą sportową są prowadzone etapami.

Podczas I etapu zostały wykonane następujące parce:

 • Wybudowano boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach płyty 110x68m, nawierzchni z naturalnej trawy bramkami piłkarskimi i piłkochwytami o wysokości 6m wraz z nawodnieniem boiska oraz wykonaniem przyłącza wodociągowego.
 • Wybudowano zaplecze szatniowo-socjalne z częścią gospodarczą oraz trybunami. Obiekt przeznaczony do korzystania w czasie treningów oraz zawodów sportowych odbywających się na terenie kompleksu. W budynku o wymiarach 13,25 x 19,80m znajdują się: pomieszczenia szatni wyposażone w umywalki, natryski oraz WC, pokój sędziowski wyposażony w aneks kuchenny, pomieszczenie gospodarcze oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki przedłużeniu połaci dachowej, trybuny zostały częściowo zadaszone. Wykonano 205 miejsc na trybunach.
 • Na terenie kompleksu wybudowano górkę saneczkową w postaci nasypu ziemnego o kącie nachylenia stoku 11 stopni, skarpy boczne nachylone w stosunku 1:1 umocnione geokratą obsypaną gruntem oraz obsiane trawą.
 • W ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w roku 2018 na terenie kompleksu sportowego powstała Otwarta Strefa Aktywności w wersji rozszerzonej:
  • Siłowania plenerowa - zlokalizowana na północ od placu zabaw dla dzieci, w skład, której wchodzą następujące urządzenia: biegacz-piechur, wyciskanie, wyciąg górny, wahadło – surfer, trenażer talii bioder, twister, drążek do podciągania, koła Tai-Chi.
  • Plac zabaw dla dzieci - na wschód od boiska głównego, w skład, którego wchodzą: piaskownica modułowa, bujak na sprężynie, huśtawka, drążki potrójne, karuzela z kierownica, bujak konik, bujak kompas, huśtawka wagowa.
  • Plac zabaw o charakterze sprawnościowym O.S.A. Rudna Wielka - na wschód od placu zabaw dla dzieci, w skład, którego wchodzą: mostek na łańcuchach, urządzenie sprawnościowe, linarium piramida, zestaw zabawowy.
  • Strefa relaksu O.S.A – zakłada montaż: stolików do gry w szachy wraz z siedziskami, stół do tenisa stołowego, ławki zewnętrzne usytuowane na planie koła. Na obszarze placu zbaw i siłowni zostały wykonane nasadzenia drzew i krzewów. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw, podczas gdy rodzice spędzą aktywny czas na znajdującej się tuż obok - siłowni zewnętrznej.
  • Przy kompleksie sportowym została utworzona droga wewnętrzna o nawierzchni bitumicznej oraz parking o nawierzchni bitumicznej na 32 miejsca postojowe.
 • Wykonano oświetlenie boiska, montując 8 masztów oświetleniowych, stalowych ocynkowanych o wysokości 14m wraz z lampami halogenowymi. Sterownie oświetlenia jest automatyczne.
 • W roku 2020 na terenie kompleksu sportowego powstała przestronna wiata rekreacyjna. Zakres inwestycji obejmował: budowę wiaty o powierzchni ponad 25 m2, 3 ławostołów, grilla betonowego, ławek łukowych, tablic informacyjnych oraz utwardzono plac.
 • Również w roku 2020 gmina wybudowała na terenie kompleksu piec chlebowy.

Podczas I etapu zostały wykonane prace na kwotę blisko 3 mln zł i uzyskano pozwolenie na użytkowanie kompleksu sportowego w styczniu 2021r.

W marcu 2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska na II etap budowy kompleksu sportowego. Na działce należącej do gminy nr ewid. 177/9 gmina planuje wykonać prace polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej. Zaplanowano również budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 31,90 x 18,10m.

Nowopowstały obiekt umożliwi rozgrywanie zawodów, konkursów, imprez sportowych oraz zawodów międzyszkolnych na świeżym powietrzu.

Budowa kompleksu sportowego Rudnej Wielkiej ma na celu unowocześnianie i rozwijanie bazy sportowo-rekreacyjnej, popularyzację zdrowego stylu życia oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Jest to piękne miejsce, w którym mieszkańcy gminy wraz z całymi rodzinami, będą mogli aktywnie i wspólnie spędzić wolny czas na świeżym powietrzu.

Celem naszym było i jest stworzenie możliwości rozwijania współpracy międzygminnej w zakresie sportu, ułatwienie dostępu do obiektów sportowych młodzieży szkolnej z terenu Świlcza. Powstawanie tego typu obiektu stworzy okazję do czynnego wypoczynku, promowania zdrowego trybu życia. Bezpieczne obiekty sportowe, to również zachęta do uprawiania sportu, który jest narzędziem walki z otyłością, czy wadami narządu ruchu. Odciągania młodzieży od gier komputerowych - problemów tak poważnych i tak częstych wśród młodych ludzi. Musimy i chcemy z tym walczyć, dlatego uważamy, że inwestycja w nowoczesne obiekty sportowe to inwestycja w przyszłość mieszkańców.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć