Zielony labiryntTeren rekreacyjny „Lasek w Mrowli” po stronie północnej rzeki Mrowla znajduje się w południowej części miejscowości Mrowla i zajmuje powierzchnię ok. 57 arów. Do roku 2016 r. teren posiadał charakter leśny i nie podejmowano na nim żadnych czynności inwestycyjnych. W roku 2017 postanowiono wykorzystać naturalne walory krajobrazowe tego miejsca i rozpoczęto tworzenie obszaru o charakterze wypoczynkowo – rozrywkowym, który służyłby mieszkańcom Gminy Świlcza. W celu osiągnięcia obecnego kształtu „Lasku w Mrowli” przeprowadzono szereg prac inwestycyjnych.

Pierwsze prace rozpoczęły się pod koniec 2016 r. i polegały na usunięciu części istniejącego drzewostanu, który kolidował z planowanymi inwestycjami, a także wymagał usunięcia, ze względu na swój pogorszony stan. Kontynuacja usuwania drzewostanu odbyła się na przełomie marca/kwietnia 2017 r.

Przed wykonaniem nasadzeń, ze względu na podmokły charakter terenu, zdecydowano o podniesieniu istniejącego terenu i w tym celu dostarczono 30 wywrotek ziemi. Ziemia została przywieziona z budowy drogi ekspresowej S19, za którą Gmina Świlcza nie poniosła żadnych kosztów. Po dowiezieniu ziemi, wykonano niwelacją terenu. Na początku kwietnia 2017 roku dokonano zakupu sadzonek graba z Nadleśnictwa Narol. Graby zostały wykopane i przechowywane w chłodni do czasu odbioru w miesiącu maju. Zakupiono 4 tys. sztuk sadzonek graba. W drugiej połowie maja wykonano nasadzenia labiryntu z grabów.

Labirynt z grabów zaprojektowano na planie prostokąta o wymiarach 36 m x 24 m. Ścieżki labiryntu zaprojektowano na szerokość 1,2 m. Labirynt posiada 3 wejścia/wyjścia. W wersji standardowej poczynając od wejścia wschodniego, a kończąc na wyjściu południowym długość optymalnego przejścia będzie wynosiła 180 m. Przy uwzględnieniu ślepych korytarzy długość przejścia będzie znacznie się zwiększała. Docelowa szerokość i wysokość ściany żywopłotu z grabów to odpowiednio 1,2 m oraz 2,0 m. W centralnym punkcie labiryntu wykonano punkt widokowy o wysokości ok. 1,0 m z elementów betonowych. W przyszłości z punktu widokowego będzie można obserwować koronę labiryntu.

Labirynt grabowy rozciąga się na obszarze 864 m2. Ślepe zaułki i skomplikowany system zielonych korytarzy wcale nie pomagają w odnalezieniu celu wędrówki. Nad zielonym labiryntem znajduje się punkt widokowy o wysokości ok. 1,0 m z elementów betonowych, z którego można obserwować śmiałków, próbujących wydostać się z wyjątkowej pułapki.

W pobliżu labiryntu znajduje się również siłownia plenerowa oraz pumptrack.

W roku 2021 dzięki sprzyjającej pogodzie oraz wielokrotnej pielęgnacji grabów możemy obecnie cieszyć się i bawić w zielonej łamigłówce.

Życzymy udanej i miłej zabawy – Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć