W dniu 18 maja 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Świlcza – Adama Dziedzica z Prezesami i Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Świlcza. Głównym punktem zebrania było przekazanie sprzętu przeciwpożarowego o wartości 63.006,00 zł brutto lokalnym jednostkom OSP. Na spotkaniu obecni byli m. in. Bogdan Cioch – Komendant Gminny ZOSP RP Oddział w Świlczy, Adam Majka – Dyrektor GCKSiR oraz Paweł Rzepka – przedstawiciel Urzędu Gminy Świlcza mający nadzór na jednostkami OSP.

Przekazane wyposażenie strażackie jest niezbędne do utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jest to przede wszystkim wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka, a także wyposażenie techniczne. Środki, za które sprzęt został zakupiony w całości pochodziły z budżetu gminnego.

Niewątpliwie Ochotnicze Straże Pożarne to istotna część Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dlatego na ich funkcjonowanie przeznaczane są znaczne środki publiczne. Również fundusze przekazywane na funkcjonowanie jednostek OSP poza krajowym systemem z pewnością znacząco pomogą w zwiększeniu ich zdolności do podejmowania działań ratowniczych poprzez osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu i należytego poziomu wyszkolenia ratowników.

Ciągłe doposażanie jednostek ma głównie na celu zwiększanie skuteczności działań strażaków – ochotników, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo mieszkańców gminy, a także za majątek publiczny i prywatny. Posiadanie odpowiednich narzędzi pracy pozwoli stworzyć poczucie spokoju, bezpieczeństwa i pewności w razie wystąpienia zagrożeń – zarówno wśród członków OSP jak i lokalnej ludności.

Wykaz sprzętu przekazanego na stan jednostek OSP z terenu gminy Świlcza:

Lp.

Rodzaj wyposażenia

Ilość

1.

Ubranie strażackie specjalne

9 kompletów

2.

Mundur wyjściowy

6 kompletów

3.

Ubranie koszarowe

13 kompletów

4.

Ubranie na szerszenie

1 komplet

5.

Bluza polarowa strażacka

15 sztuk

6.

Koszulka i czapka strażacka

po 6 sztuk

7.

Czapka zimowa

10 sztuk

8.

Spodniobuty

1 sztuka

9.

Podkrzesywarka HT 133

1 sztuka

10.

Bosak dielektryczny teleskopowy

1 sztuka

11.

Motopompa pływająca Niagara 2

1 sztuka

12.

Pilarka spalinowa ratownicza + łańcuch

1 komplet

13.

Pilarka spalinowa na wysięgniku

1 sztuka

14.

Hełm strażacki

8 sztuk

15.

Mostek przejazdowy

2 sztuki

16.

Buty gumowe bojowe

6 par

17.

Wąż do motopompy W-75

3 sztuk

18.

Sorbent 20 kg

9 sztuk

19.

Zestaw ratowniczy

1 komplet

20.

Zestaw kominiarski

1 komplet

21.

Latarka szperacz

2 sztuk

22.

Topór PAL 36”, Młot SLL 24”, Młot 36”

po 1 sztuce

23.

Gaśnica proszkowa i gaśnica śniegowa

po 1 sztuce

24.

Szelki bezpieczeństwa

2 sztuki

25.

Linka strażacka, przedłużacz bębnowy 30 m, podpinka wężowa, kanister metalowy 20 l, smok ssawny

po 1 sztuce

26.

Uchwyty do latarki do chełmu

8 sztuk

 


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć