Bioodpady

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. od 1 stycznia 2021 r. bioodpady są odbierane każdorazowo spod posesji w ilości nie większej niż jeden worek o poj. 120 litrów.

Odbiór frakcji szkło i papier odbywa się raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.