Od lewej: Janusz Ostrowski, Reneta Mikuszewska-Dziedzic, Adam Dziedzic, Sławomir Styka3 maja 2021 roku w Mrowli, został otwarty Żłobek Gminny.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 Mszą świętą, której przewodniczył ksiądz Ryszard Tokarz proboszcz parafii pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli. W uroczystej Mszy oraz otwarciu uczestniczyli (w reżimie sanitarnym) zaproszeni przez Pana Wójta Adama Dziedzica oraz Dyrektora Żłobka Janusza Ostrowskiego Goście: Pan Sławomir Styka - Zastępca Wójta Gminy Świlcza, Pan Piotr Wanat - Przewodniczący Rady Gminy Świlcza wraz z Radnymi - Panem Marcinem Czechem - Przewodniczącym Komisji Oświaty oraz Panem Mariuszem Wojtonem, Pan Tomasz Wojton Przewodniczący - Powiatu Rzeszowskiego wraz z Radnymi powiatowymi - Panem Tadeuszem Pachorkiem i Panem Sławomirem Miłkiem, Pani Eliza Oleszak - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza, Pan Adam Majka - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Świlcza, Pan Wiesław Pokrywa - sołtys sołectwa Mrowla, Pan Jacek Lis - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Gminy Świlcza, Pani Edyta Goclon-Dral oraz Stanisław Odój - Inspektorzy Referatu Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Gminy Świlcza, Pan Adam Biały - Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli.

Pomnik WdzięcznościPo Mszy świetlej, Goście wraz z asystą pocztów sztandarowych OSP w Mrowli i Lipiu przeszli do Pomnika Wdzięczności.

Po krótkiej modlitwie prowadzonej przez księdza proboszcza z okazji 230 rocznicy ustanowienia Konstytucji Majowej, złożyli wiązanki kwiatów przy Obelisku. Na początku kwiaty złożył Pan Wójt Adam Dziedzic wraz z Zastępcą Wójta Sławomirem Styką oraz Radnymi Gminy Panami Piotrem Wanatem i Marcinem Czechem. Drugą wiązankę złożył Dyrektor SP Nr 1 w Mrowli Janusz Ostrowski. Trzecia wiązanka, od władz Powiatu, została złożona przez Pana Tomasza Wojtona - Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego wraz z Radnymi powiatowymi - Panami Tadeuszem Pachorkiem i Sławomirem Miłkiem.

Po tej ceremonii wszyscy przeszli pod nowy obiekt Żłobka Gminnego.

Po powitaniu przez Dyrektora Ostrowskiego wszystkich gości, głos zabrał Pan Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, który w pięknych słowach przedstawił historię obiektu.

Zdjęcie grupowe uczestników otwarcia Żłobka Gminnego w MrowliNastępnie list od Starosty Rzeszowskiego - Józefa Jodłowskiego przeczytał Pan Tomasz Wojton, a od Waldemara Pijara - Sekretarza Powiatu Rzeszowskiego przeczytał Janusz Ostrowski.

W dalszej kolejności nastąpiło przecięcie wstęgi przez gości oraz rodziców dzieci żłobkowych. Po tej ceremonii obiekt został poświęcony przez księdza Ryszarda Tokarza.

Po oficjalnych częściach nastąpiło zwiedzanie placówki. Goście a następnie bardzo liczna grupa mieszkańców, podziwiała jak to pięknie została wyremontowana i doposażona ta - tzw. „Stara szkoła”, która zmieniła się nowy pięknie doposażony Żłobek i przedszkole.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...