Flaga z napisem Majowe święta narodowe

Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci,
strażniczką tradycji i nauczycielką życia.
Cyceron

Przed nami długi majowy weekend. Niestety, w związku z pandemią, zupełnie inny niż wszyscy znamy i pamiętamy. Nadal bowiem musimy przestrzegać zasad DDM, kwarantanny i obostrzeń. Pierwsze trzy dni maja to święta z wieloletnią tradycją.

  • 1 maja – to Międzynarodowe Święto Pracy, które obchodzone jest na całym świecie. W Polsce, od 1950 roku jest dniem wolnym od pracy. Jest to także rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
  • 2 maja – Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów naszej tożsamości narodowej.
    Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wielu stuleci i mają, jako jedne z niewielu, pochodzenie heraldyczne Święto flagi obchodzimy od 2004 roku. Flaga narodowa jest ściśle powiązana z godłem, którego barwy odzwierciedla. Biel i czerwień to dziedzictwo polskiego narodu, które jednoczy Polaków od lat. Dzień Flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, dlatego tym bardziej powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić, przecież w każdym z nas bije biało-czerwone serce.
  • 3 maja – Święto Narodowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, co miało miejsce w 1791 roku. Pierwszy raz święto 3 Maja obchodzono w 1919 roku, czyli po tym, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Po II wojnie światowej było obchodzone jedynie do 1946 roku – wtedy miały miejsce demonstracje studenckie w wielu polskich miastach, po których władze zabroniły publicznych obchodów. W 1951 roku święto zostało zniesione, a przywrócono je ustawą dopiero w 1990 roku.

Kościół polski i katolicy obchodzą w tym dniu uroczyście Święto Matki Bożej Królowej Polski.

Drodzy Mieszkańcy i Sympatycy Gminy Świlcza!

Zachęcamy Państwa do wywieszania na budynkach i posesjach flagi narodowej z okazji zbliżających się świąt. Róbmy to ze czcią i szacunkiem, w poczuciu obywatelskiego obowiązku. Niech ona będzie okazją do podkreślania naszej tożsamości i wartości przyświecających narodowi wszak zajmuje szczególne miejsce w naszej tradycji i kulturze.. Uczcijmy razem te święta poprzez wspólne działanie dla dobra Rodaków i naszej Ojczyzny poprzez pielęgnowanie pamięci, narodowych tradycji, kultury i języka. Szanujmy historię, symbole narodowe, a przede wszystkim - każdego człowieka i dbajmy o państwo - w każdym wymiarze, zwłaszcza tym lokalnym.

Życzmy sobie takich mieszkańców, którzy będą go kochać i szanować, nie zatracą polskich tradycji i kultury. Nie bez powodu papież Franciszek w przemówieniu powitalnym wygłoszonym 27 lipca 2016 r. w Krakowie na Wawelu wskazał, że cechą charakterystyczną narodu polskiego jest pamięć. (…)

Świadomość tożsamości, wolna od manii jest niezbędna dla zorganizowania wspólnoty narodowej na podstawie jej dziedzictwa humanistycznego, społecznego, politycznego, ekonomicznego i religijnego, aby inspirować społeczeństwo i kulturę, zachowując je wiernymi wobec tradycji, a jednocześnie otwartymi na odnowienie i na przyszłość.

Maj – rocznica pięknych serc,
Maj – rocznica wielkich myśli.
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają ci, co przyszli.

Choć przeminął dawno wiek,
Dawno hasła się zmieniły,
Orzeł począł nowy bieg,
Lecz z przeszłości czerpał siły.

Z tych w ciemnościach jasnych chwil,
Kiedy miłość pobratała,
w jedną całość Polski stany,
Miłość ponad wszystko trwała.

Tym, co w Polsce dali myśl,
Aby stworzyć cud majowy,
Cześć z oddaniem złóżmy dziś
Przed pamiątką chyląc głowy

M. Arct (Trzeci Maja)

Adam Dziedzic - Wójt Gminy Świlcza