Plakat akcji Bon turystycznySzanowni Państwo,

W związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 Rząd RP wprowadził program wsparcia rodzin z dziećmi oraz branży turystycznej pn. POLSKI BON TURYSTYCZNY (PBT).

Polski Bon Turystyczny to 500 zł dopłaty do wypoczynku dla każdego dziecka do 18 roku życia i 1000 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Prawo do otrzymania PBT jest niezależne od poziomu dochodów. Mogą z niego skorzystać także dzieci rodziców pracujących za granicą oraz znajdujące się w rodzinach i pieczach zastępczych .

Płatności PBT można dokonywać za usługi hotelarskie lub jednodniowe wycieczki (bez noclegu) na terenie całej Polski. Z dofinansowania można skorzystać aż do 31 marca 2022 r.

Program jest szansą na ciekawe i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu i równoczesne wsparcie polskich przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii.

Dzięki przyjętej ustawie o PBT w minionych miesiącach wiele rodzin już skorzystało z możliwości dofinansowania wspólnego wyjazdu. Chcemy zapewnić taką szansę wszystkim dzieciom w Polsce, dlatego prosimy o wsparcie w dystrybucji informacji na temat programu w Państwa regionach.

W tym celu przygotowaliśmy specjalne materiały informacyjne wyjaśniające jak aktywować Polski Bon Turystyczny oraz kto i kiedy może z niego skorzystać. Liczymy na możliwość ich udostępniania na Państwa stronach internetowych i/lub wydrukowanie oraz umieszczenie w formie papierowej w Państwa placówkach. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu program dotrze do najbardziej potrzebujących.

Szczegółowe informacje dostępne są także na stronach internetowych www.bonturystyczny.gov.pl  oraz www.polska.travel.

Z poważaniem
Anna Salamończyk-Mochel
Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego
ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka

Sekretariat Oddziału
tel.: 12 344 99 03
oraz 12 344 99 05