Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy zgłosił placówkę do udziału w kolejnym projekcie

Symbol projektu serce i pomoc

Projekt dla Szkół Podstawowych województwa podkarpackiego
SP - to więcej niż szkoła podstawowa!
SP! SERCE i POMOC

Motto: „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. św. Jan Paweł II

Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC jest zachęcenie szkół do podejmowania autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych. Jest to autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którego partnerami są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Dyrektor Szkoły Grzegorz Patruś