Tablica z rysunkamiBajkoterapia jest jednym z elementów programu propagowanego w naszej świetlicy. Polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje historię, kulturę, obyczaje, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania. Bajkoterapia wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia oraz zaspokajać podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony. W placówce wprowadzono głośne czytanie bajek, które dzieci dobrze znają, np. „Brzechwa dzieciom”, „Wybrane Baśnie braci Grimm”. Po miesiącu systematycznego prowadzenia zajęć dostrzeżono, iż dzieci chętnie uczestniczą w tym cyklu zajęć, potrafią zasłuchany tekst zobrazować, następnie opowiedzieć o swoim rysunku.

Ekspresja wypowiedzi świadczy o tym, iż ma to duży wpływ na wyobraźnię dziecka, a także rozwija jego umiejętności właściwego postrzegania sytuacji i szukania rozwiązań problemu.

Bajka terapeutyczna powinna posiadać następujące elementy:

 • Tło – wydarzenia muszą się rozgrywać w miejscach znanych dziecku, tak by budzić pozytywne uczucia u bohatera i dziecka.
 • Główny bohater – którym może być :
  • zwierzątko, z którym dziecko może się identyfikować,
  • zabawka,
  • postać.

Nasz bohater radzi on sobie ze wszystkimi trudnościami, postrzega siebie pozytywnie. Bohater odczuwa lęk, ale w trakcie przeżywania przygody nabywa nowe umiejętności radzenia sobie z nim. Uczy się pozytywnego sposobu myślenia o sytuacji, w której odczuwa się lęk. Obserwując takie zachowanie bohatera, u dziecka wzmacnia się poczucie własnej wartości, a także rozwija się umiejętność pozytywnego myślenia. Dziecko uczy się radzenia sobie w trudnych sytuacjach: bohater tak zrobił, to ja też mogę.

 • Główny temat / problem – opis problemu oraz tego, co w danej sytuacji odczuwa bohater, czego się boi, co w nim wzbudza lęk, odniesienie do własnych uczuć. Pozwala dziecku zrozumieć, jakie są przyczyny odczuwania takich emocji i co dzieje się z głównym bohaterem.
 • Inni bohaterowie –postacie te wzbudzają pozytywne emocje, są pełne miłości i serdeczności, stymulują głównego bohatera do mówienia o uczuciach.
 • Rozwiązanie problemu – ma na celu pokazanie, jak bohater radzi sobie z danym problemem, co robi, jak działa, jakie wzorce zachowania prezentuje. Zachodzi tu proces „odwrażliwiania” – czyli oswajania się z sytuacjami czy przedmiotami wywołującymi lęk. Również bardzo ważne jest łączenie bodźców nieprzyjemnych z przyjemnymi emocjami, co prowadzi do uwolnienia dziecka od odczuwania lęku wyobrażeniowego, co z kolei przekłada się na obniżenie lęku w sytuacjach realnych.
 • Szczęśliwe zakończenie – lub takie zakończenie, które pozwoli na obniżenie napięcia oraz zaakceptowanie odczuwanych emocji.

Magdalena Lisowska
Kierownik Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...