Napis nieczynneW związku z wprowadzonymi obostrzeniami, od 27 marca do 9 kwietnia bieżącego roku, funkcjonujące na terenie naszej gminy placówki oświatowe takie jak żłobki, przedszkola oraz punkty przedszkolne zostaną zamknięte.

Ograniczenia sprowadzają się do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w formie zdalnej lub innego ustalonego przez dyrektora placówki sposobu realizowania zajęć.

Placówki wychowania przedszkolnego są zobowiązane prowadzić zajęcia wyłącznie dla dzieci pracowników służb medycznych i służb porządkowych (m. in. żołnierze, funkcjonariusze policji i straży pożarnej). Warunkiem uczestnictwa wskazanej grupy dzieci w takich zajęciach będzie złożenie przez rodziców wniosku o ich organizację. Należy go złożyć do dyrektora placówki lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.