Logo policji 997W związku z dokonanymi zmianami w strukturach etatowych oraz zasięgu terytorialnym jednostek Policji podległych Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie, informuje iż od dnia 1 marca 2021 roku terytorium Gminy Świlcza podlega pod Komisariat Policji II w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14, 35-509 Rzeszów.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku potrzeby zgłoszenia interwencji Policji na terenie Gminy Świlcza należy dokonać tego za pośrednictwem numeru alarmowego 112 lub bezpośrednio w siedzibie Komisariatu Policji II w Rzeszowie.

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie
podinsp. Marek Worek