Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II

energia 2Gmina Świlcza zakończyła realizację zadania pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta energia, Działanie Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w ramach przynależności do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zakres projektu dotyczył dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 101,61 kWp na 3 budynkach użyteczności publicznej:

  • Stacja Uzdatniania Wody w Bratkowicach – moc całej instalacji 52,3 kWp
    Dokonano montażu 193 modułów fotowoltaicznych o mocy 315 Wp każdy.
  • Dom Strażaka w Świlczy – moc całej instalacji 14,06 kWp. Dokonano montażu 38 modułów fotowoltaicznych o mocy 370 Wp każdy.
  • Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s siedzibą w Trzcianie – moc całej instalacji 35,25 kWp. Dokonano montażu 96 modułów fotowoltaicznych o mocy 370 Wp każdy.

Montaż paneli fotowoltaicznych wykonała firma EKO-SOLAR sp. z o.o. z Namysłowa.

Wartość zadania wyniosła 691.660,25 zł, w tym dofinansowanie 474.619,09 zł.

Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zwiększenie udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii co w efekcie ograniczy emisję dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających do środowiska.


 logo

 

Drukuj   E-mail