Stadion sportowy w Rudnej Wielkiej pięknieje

wiataPrzy stadionie sportowym w Rudnej Wielkiej powstała przestronna wiata rekreacyjna. Inwestycja była możliwa dzięki pozyskanym środkom przez pracowników Urzędu Gminy Świlcza. Klub Sportowy „Rudnianka” otrzymał dotację na operację pn. „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury na stadionie w Rudnej Wielkiej” realizowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zakres inwestycji obejmował: budowę wiaty o powierzchni ponad 25 m2, 3 ławostołów, grilla betonowego, ławek łukowych, tablic informacyjnych oraz utwardzenie placu. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 65.984,68 zł, a dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniosło 65.984,00 zł.

Celem projektu było stworzenie bazy rekreacyjnej umożliwiającej organizację spotkań z możliwością grillowania. Wiata ta będzie promowała wśród mieszkańców walory krajobrazowo- turystyczne przyległych terenów. Na terenie stadionu znajduje się również Otwarta Strefa Aktywności, która pozwala na owocne spędzanie czasu całych rodzin. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw, podczas gdy rodzice spędzą aktywny czas na znajdującej się tuż obok - siłowni zewnętrznej. Wiata będzie udostępniona dla turystów oraz mieszkańców. Miejsce to umożliwi mieszkańcom bezpieczne, zdrowe i czynne spędzanie czasu wolnego. W miejscu operacji została zamontowana tablica informacyjno - edukacyjna, na której zostały umieszczone atrakcje turystyczne gminy a także obszaru LGD, a co za tym idzie operacja przyczyniła się do promowania obszaru pod względem wzmocnienia jego atrakcyjności turystycznej.

Wiata usytuowana na terenie stadionu będzie z pewnością cieszyć się niemałym zainteresowaniem a jej wykorzystywanie i użytkowanie przynosić będzie wymierne korzyści. Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa jakości ruchu turystycznego na terenie gminy Świlcza, poprzez podniesienie poziomu wyposażenia w infrastrukturę rekreacyjną i wypoczynkową.

____________________________________________________

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...

 


unia podkarpacie prow
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Drukuj   E-mail