Projekt „Zdalna Szkoła”

Projekt „Zdalna Szkoła”

obrazek zdalna szkola dotacjezdalna szkola plakat24 kwietnia 2020r. Wójt Gminy Świlcza – Adam Dziedzic podpisał umowę na realizację projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Gmina Świlcza otrzymała 70 tys. zł unijnej pomocy na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła".

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Ze środków otrzymanego grantu zostanie zakupionych 20 laptopów wraz z oprogramowaniem i 4-letnią gwarancją oraz myszkami bezprzewodowymi. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.


droga


Drukuj   E-mail