Nowe stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich z Trzciany

 zakup strojow kolo kospodyn

euro leader swilcza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


 

zakup strojow kolo kospodynDzięki pozyskanym środkom przez pracowników Urzędu Gminy Świlcza Towarzystwo Przyjaciół Trzciany otrzymało dotację w wysokości 57.000,00 zł na realizację operacji pt.: „Wydanie publikacji i zakup strojów ludowych regionu rzeszowskiego jako zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w gminie Świlcza” realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zakupiono 8 strojów ludowych damskich regionu rzeszowskiego dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Trzcianie będących jednocześnie członkami Towarzystwa Przyjaciół Trzciany. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Trzcianie mogą się prezentować w nowych strojach ludowych regionu rzeszowskiego na lokalnych uroczystościach, promując lokalne dziedzictwo. W ramach projektu zostanie wydany album „O kulturze i ludziach Gminy Świlcza”, który stworzy niepowtarzalną możliwość do budowania i rozwijania zainteresowania historią oraz kulturą własnej miejscowości i regionu.

Towarzystwo Przyjaciół Trzciany jest organizacją, która nie prowadzi działalności gospodarczej, stąd nie miła możliwości zwiększenia ewentualnych dochodów, które mógłby przeznaczyć na sfinansowanie projektu i pokrycie tych środków na realizację tego zadania.

Aby uniknąć dodatkowych kosztów kredytu bankowego, Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic udzielił Towarzystwu Przyjaciół Trzciany nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 57.000,00 zł na realizację ww. projektu.


Drukuj   E-mail