Kolejne laptopy trafiły do naszych szkół

Kolejne laptopy trafiły do naszych szkół

zdalna szkolaW gminie Świlcza część uczniów skorzystało z możliwości wypożyczenia sprzętu komputerowego, który stanowi wyposażenie szkół podstawowych, jako sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania oraz zadań statutowych placówek. Zostały one użyczone przez dyrektorów szkół tym, którzy najbardziej potrzebowali wsparcia.

W celu objęcia pomocą większej ilości uczniów Gmina Świlcza po raz kolejny ubiegała się i otrzymała grant w wysokości 94.500,00 zł w ramach programu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki wsparciu zakupiono nowe laptopy.

W dniu 23 czerwca 2020r. nastąpiło przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej w Trzcianie 27 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem oraz myszkami bezprzewodowymi o łącznej wartości 94.316,40 zł (w tym 1 szt. dla nauczyciela i 26 szt. dla uczniów). O użyczeniu sprzętu będą decydowali dyrektorzy szkół. Dzięki dotacji do szkoły trafił nowoczesny sprzęt, który posłuży uczniom i nauczycielom w tym trudnym czasie epidemii do kontynuowania nauki w sposób zdalny, a następnie zostanie wykorzystany do celów dydaktycznych w placówkach oświatowych.

Projekt „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Życzymy, aby praca z wykorzystaniem nowego sprzętu była łatwiejsza i torowała drogę do odnoszenia sukcesów!

____________________________________________________

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...

 

 


droga

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. “Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”


Drukuj   E-mail