Gmina Świlcza otrzyma dofinansowanie na budowę zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach

Gmina Świlcza otrzyma dofinansowanie na budowę zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach

wiata22 września Wójt Gminy Świlcza – Adam Dziedzic podpisał umowę na dofinansowanie operacji pt.: „Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 886/1”.

W tym roku planujemy rozpoczęcie prac projektowych, a prace budowlane rozpoczną się w roku przyszłym. Teren targowiska, na którym przewiduje się budowę zadaszonej wiaty będący przedmiotem wniosku znajduje się na działce na 886/1 w Bratkowicach przy cmentarzu. Planowane roboty umożliwią poprawę warunków korzystania z obiektu. Targowisko uzyska zadaszoną powierzchnię dla całorocznej sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Wiata o konstrukcji stalowej o powierzchni 1000 m2 zostanie wybudowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Przyszłym użytkownikom zostanie zapewniony większy komfort oraz bezpieczeństwo.

Wartość ogółem projektu:   999.554,68 zł
Dofinansowanie:                     636.016,00 zł

Celem operacji jest przebudowa istniejącego targowiska poprzez budowę zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości.

Projekt objęty dofinasowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

 


unia podkarpacie prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Drukuj   E-mail