Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców Gminy Świlcza

Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców Gminy Świlcza

ksowksow29 maja 2020 r. Wójt Gminy Świlcza - Adam Dziedzic podpisał umowę o dofinansowanie na realizację operacji pn: „Warsztaty rękodzieła artystycznego w gminie Świlcza – Zrób To Sam” w ramach w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Całkowita wartość projektu:   17.490,91 zł 
w tym przyznana dotacja:          15.711,72 zł 

Celem głównym projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie technik wykorzystywanych do tworzenia rękodzieła artystycznego na obszarach wiejskich. Celem szczegółowym projektu jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, budowanie wiary we własne możliwości, wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez uczestnictwo warsztatach z rękodzieła artystycznego w okresie sierpień - wrzesień – październik. Poprzez realizację projektu będziemy chcieli zintegrować i zaktywizować środowisko mieszkańców wokół działań edukacyjnych, kulturalnych mających na celu rozwój umiejętności, pasji czy zainteresowań. Projekt ma także na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wzbogacanie doświadczeń, aktywne spędzanie czasu, nabywanie wiary we własne możliwości, rozwijanie talentów.

Ramowy program warsztatów z rękodzieła artystycznego będzie się składać z następujących części:

  • Warsztaty z powertexu – wykonanie obrazu strukturalnego
  • Warsztaty - „Kwiaty z Foamiranu” – wykonanie słonecznika
  • Warsztaty - „Kwiaty z Foamiranu”
  • Warsztaty z mixmediów – wykonanie sekretarzyka.

Efektem realizacji tego projektu będzie zwiększenie ilości osób z nowymi umiejętnościami a także wzrost wiedzy na temat technik artystycznych u 24 osób z terenu gminy Świlcza, zacieśnienie więzi wspólnotowych oraz utożsamianie się z lokalnym wiejskim środowiskiem.


logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”


Drukuj   E-mail