Będą kolejne laptopy dla uczniów z Gminy Świlcza!

Będą kolejne laptopy dla uczniów z Gminy Świlcza!

W dniu 21 maja otrzymaliśmy informację o przyznaniu kolejnego grantu. Oznacza to, że ze środków pozyskanych z dofinansowania ZdalnaSzkoła+, Gmina Świlcza zakupi kolejne laptopy, które przekaże naszym Szkołom, a te wypożyczą je uczniom na czas nauki zdalnej. Kwota dofinansowania wynosi 94.500 zł. Aktualnie Gmina jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.wykluczenie cyfrowe

Grant jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.


droga

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Drukuj   E-mail