Ważnych dokonań oświatowych Gminy Świlcza - rąbek mały...

zlota setka 02aaparatWspółczesna szkoła zmienia w wielu dziedzinach życia swe oblicze i rzeczywistość. Cywilizacja, bowiem, poczyniła tak ogromny postęp, że musi ona w sposób szczególny promować wartości uczenia się, zachęcać do kreatywności, aktywności, mobilności, zaangażowania. Koniecznością są także postawy partnerstwa, współpracy, otwartości na inne widzenie świata, dyskusja i refleksja. Każde czasy mają swoje priorytety, programy, nakazy. Szkoła musi obserwować i analizować trendy rozwojowe współczesnego szkolnictwa wdrażać nowe koncepcje edukacyjne, wyposażać ucznia w kompetencje – dla teraźniejszości i przyszłości.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy, której dyrektorem jest dr Grzegorz Patruś jest placówką, utożsamianą z szerokim zakresem oddziaływania, z własnymi tradycjami, kolorytem i osobowością. Od samego początku istnienia najważniejszym zadaniem szkoły, było dobrze nauczać, służyć dziecku i społeczeństwu lokalnemu, wpajać najistotniejsze wartości moralne, zamiłowanie do nauki i miłość do Ojczyzny. Obecnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców, realizuje innowacyjne projekty i programy przy współpracy społeczności lokalnej i samorządu Gminy Świlcza. Placówka cały czas jest modernizowana, doposażana w materiały dydaktyczno – edukacyjne, rozwijające kompetencje kluczowe, zainteresowania, pasje uczniów. Szczególny nacisk kładzie się na przedmioty matematyczno – przyrodnicze, naukę języków obcych oraz informatykę.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Świlczy w br, osiągnęli bardzo wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty, najwyższe w gminie Świlcza na tle powiatu, województwa i kraju.

Placówka realizuje projekty przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Politechniką Łódzką, Politechniką Rzeszowską. W ramach wolontariatu „Projektor” uczniowie uczestniczyli w kilkudniowych piknikach edukacyjnych, dwudniowych warsztatach online. Od 2020 roku uczęszczają na dodatkowe zajęcia z Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

W szkole realizowany jest innowacyjny program zajęć z robotyki. Placówka posiada zestawy do konstruowania, budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce. Uczniowie kl. IV,V są zachęcani do kreatywnego rozwiązywania problemów metodą burzy mózgów, poprzez proces selekcji, budowania, testowania i ewaluacji. Dzięki nim rozwijają kluczowe wartości edukacyjne: projektowanie i budowa programowalnych robotów. Wykorzystują silniki, czujniki, koła, przekładnie osi technicznych itp. wykorzystywane są metody inżynierskie: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa projektu. Zdobywają praktyczne doświadczenie z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, rozwijają umiejętności komunikacyjne w zakresie języka technicznego i słownictwa naukowego.

Zajęcia informatyczne prowadzone są w specjalistycznej klasopracowni, w której znajduje się 26 stanowisk uczniowskich, projektor multimedialny oraz kamera. W br. szkolnym przeprowadzono generalny remont sali, w której powstała klasopracownia fizyczno – chemiczna, (20 stołów demonstracyjnych dla uczniów, dla nauczyciela – dygestorium.)

Uczniowie szkoły w Świlczy mogą uczyć się trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Nawiązano współpracę ze szkołą polonijną Braspol w stanie Rio Grande Do Sul w Brazylii w ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Senat RP.

Placówka posiada kompletną dokumentację do otwarcia w przyszłym roku szkolnym klas 4 sportowych o profilu piłka nożna, piłka siatkowa. Atutem jest bogato wyposażone zaplecze sportowe: hala widowiskowo – sportowa, siłownia, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze i szatnie. W SP Świlcza w 2016 r. założono sekcję bokserską Należy przypomnieć, że to gmina Świlcza i szkoła na przełomie lat 70/80 była kolebką boksu rzeszowskiego, stąd wywodzili się pięściarze - mistrzowie świata. W ubiegłym roku szkolnym odbyła się I Ogólnopolska Gala Bokserska przy współpracy Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego w Rzeszowie oraz Wójta Gminy Świlcza. Wydarzenie było transmitowane na żywo na kanale Bokser org oraz prowadzone przez reporterów sportowych z Warszawy Włodzimierz Kromkę i Leszka Dąbrowskiego. Do współpracy zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych organizacji, stowarzyszeń, sponsorów, lokalnej telewizji i prasy.

W 2016 r. w szkole reaktywowano organizację zuchów, która współpracuje z Chorągwią Podkarpacką, ZHP Organizuje biwaki, wyjazdy, noc zastępów zuchów. Nasze zuchy nawiązują współpracę z zastępami zuchów z Podkarpacia.

Szkoła Podstawowa im św. Jana Kantego w Świlczy to placówka, w której wiele oczekiwań uczniów, rodziców innych podmiotów szkolnych, władz oświatowych i samorządowych jest spełnianych. Nie da się budować dobrej nowoczesnej szkoły bez zaufania i wsparcia lokalnego środowiska, Efektywna komunikacja, współpraca z rodzicami, środowiskiem leżą u podstaw sukcesów edukacyjnych. Sukcesy i innowacyjność placówki to wynik bardzo dobrej współpracy i zaangażowania Wójta Gminy Świlcza Adama Dziedzica, który dostrzega potrzeby współczesnej szkoły i przekazuje znaczne nakłady finansowe na rozwój dzieci i młodzieży w wielu obszarach edukacyjnych. Nasi uczniowie – młodzi ludzie odznaczają się kreatywnością, energią, szukają najlepszych sposobów na życie w każdym czasie. Tę naturalną ciekawość świata szkoła stara się rozwijać, promować i wykorzystywać.

„Jeśli mierzyć drogę przyszłą, trzeba nam pomnieć, skąd się wyszło!” - CK, Norwid

Adam Dziedzic – Wójt Gminy Świlcza


Drukuj   E-mail