Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Bratkowicach

Rozmiar czcionki:

KąpieliskoKąpielisko w Bratkowicach będzie otwarte w sezonie kąpielowym w roku 2020 w dniach:

 • 4 – 5 lipiec
 • 11 – 12 lipiec
 • 18 – 19 lipiec
 • 25 – 26 lipiec
 • 1 – 2 sierpień
 • 8 – 9 sierpień
 • 15 – 16 sierpień
 • 22 – 23 sierpień

– wyłącznie przy obecności ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w godzinach od 10:00 do 18:00.

UWAGA! W pozostałe dni kąpiel zabroniona!

__________________________________________________________

ZALECENIA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
Z MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

 • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 • Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
 • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
 • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
 • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
 • Nie należy korzystać z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Dodatkowe zalecenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Przepisy krajowe dotyczące obowiązków organizatorów pozostają niezmienne w tym zakresie.

Opracowane na podstawie informacji pozyskanej od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.


Drukuj   E-mail