Lider Regionu 2020 – Gmina Świlcza „z którego Podkarpacie jest dumne”! - Kategoria – Samorządność – Kreator Kapitału Ludzkiego

lider regionuJuż po raz 10 GC „Nowiny” przy współpracy i pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Starosty Rzeszowskiego przygotowały, przeprowadziły i podsumowały prestiżowy konkurs LIDER REGIONU 2020.
 

Tytuł zobowiązuje, ale jest równocześnie wielkim uznaniem i promowaniem oraz dobrą praktyką z zakresu współpracy administracji samorządowej, firm, instytucji, przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych oraz ich upowszechnianie. Szczegółowe cele Konkursu to nade wszystko – promocja i wspieranie funkcjonujących, sprawdzonych w praktyce rozwiązań w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz uznanie wyróżniającej się spośród innych – ich kreatywnością i gospodarnością.

Niestety, radość sukcesu tłumi obecnie sytuacja światowego zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, pozostającego w bezpośrednim styku z gospodarką, ekonomią i kapitałem ludzkim.

W tegorocznej edycji konkursu zwyciężyło – w poszczególnych, różnorodnych kategoriach – 17 uczestników, wśród nich Gmina Świlcza.

W uznaniu sprawnego i mądrego zarządzania środkami publicznymi, dobrej współpracy władz gminy z wyborcami, przedsiębiorstwami, instytucjami, za jakość i zakres ofert inwestycyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i usługowych, tworzenie przyjaznego miejsca do pracy i życia dla mieszkańców Sołectw Gminy – wyrażamy podziękowania. Życzymy zdobywania kolejnych prestiżowych nagród, wyróżnień, satysfakcji zawodowej i osobistej.

lider regionuSpołeczności gminnej, tzw. kapitałowi ludzkiemu, tym, którzy potrafią wykorzystać aktualne możliwości i potrzeby społeczne oraz Radzie Gminy na czele z przewodniczącym Piotrem Wanatem i Urzędowi Gminy pod kierunkiem Wójta Adama Dziedzica i wicewójta Sławomira Styki za przygotowywanie i umożliwianie wszelkich działań – gratulacje się należą, bo „Praca samorządowców nie mniejsza jest niż parlamentarzystów, użyteczność zaś równa, a może i większa”.

Tylko jeden przykład – wszystkie komputery (ok. 250 sztuk) zakupione dla wszystkich szkół z terenu gminy – decyzją Wójta i Rady Gminy otrzymali już uczniowie z rodzin potrzebujących. W obliczu epidemii koronawirusa i zdalnego e-nauczania uczniów każda pomoc się liczy!

Odbierający gratulacje wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, powiedział m.in. „Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy włada. Człowiek nawet, gdy włada jest służebnikiem”. Tak mówił Kardynał S. Wyszyński. Ja nie kryję zadowolenia i dumy z mojej Gminy!

Zofia Dziedzic


Drukuj   E-mail