Jak KGW zmienia polską wieś?

Koło Gospodyń Wiejskich „Słotwinka”Połączenie sił – to początek.
Trzymanie się razem – to postęp.
Wspólna praca – to sukces.
(Henry Ford)

Najnowszą ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich/KGW/Prezydent RP podpisał 27 listopada 2018 r. Według zapisów ustawy koło gospodyń wiejskich ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Zadania KGW to:

  • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Z ich analizy wyłaniają się dwie przeciwstawne tendencje, trzeba na nie zwracać uwagę. Pierwsza – to pełnienie przez kobiety ról i powielanie wzorów zachowań wynikających z tradycyjnego modelu rodziny i funkcjonowania społecznego. Druga – z nowych ról związanych z rozbudzonymi oczekiwaniami i aspiracjami edukacyjnymi, zawodowymi i aktywnością pozarodzinną. Nie zawsze obecna rzeczywistość społeczna nadąża za zmieniającymi się oczekiwaniami, nie zawsze wysiłki i energia kobiet wiejskich przekładają się na realne możliwości ich działania. Wejście w nowe role może być utrudnione przez czynniki ekonomiczne, infrastrukturalne bądź społeczne.

Jak KGW zmieniają polską wieś?

Koła gospodyń wiejskich to prężnie działające organizacje. Podejmują się wielu lokalnych inicjatyw społecznych i wzmacniają kapitał ludzki na obszarach wiejskich. Poprzez swoją aktywność uczestniczą w polityce zrównoważonego rozwoju. Koła gospodyń wiejskich to forma działalności społecznej w polskich wsiach i małych miastach.

Są sposobem na integrację lokalnych społeczności. Współpracują między innymi z samorządami gminnymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i szkołami oraz ośrodkami kultury i innymi organizacjami pozarządowymi. Koła gospodyń wiejskich rozwijają przedsiębiorczość na wsi. Członkinie współpracują ze sobą i realizują wspólne projekty, nabywają nowe kompetencje. Wykorzystują je np. w wytwarzaniu produktów i ich sprzedaży poprzez rolniczy handel detaliczny.

Konkurs KOWR w Rzeszowie „Podkarpacka wideo książka kucharska”

W październiku 2020 r. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie ogłosił dla KGW konkurs pt. „Podkarpacka wideo książka kucharska”.

Celem konkursu było zachowanie w formie nagrania wideo sposobu przyrządzenia regionalnych, podkarpackich potraw. Zgodnie z regulaminem konkursu należało wykonać pracę w formie nagrania wideo, która przedstawiłaby dokładny sposób przygotowania regionalne, tradycyjnej potrawy, charakterystycznej dla Podkarpacia.

Nasze Koło Gospodyń Wiejskich Trzciana-Słotwinka wysłało nagrany film, który zawierał przepis i sposób wykonania naszych pysznych pierogów z kapustą i grzybami.

W konkursie wzięło udział 54 Koła KGW z Podkarpacia. Jakież było zdziwienie, zadowolenie i radość, gdy okazało się, że to nasze pierogi zdobyły – I miejsce!

Miło nam jest poinformować, że laureatami są:

1. Koło Gospodyń Wiejskich „Słotwinka” za pierogi z kapustą i grzybami,
2. KGW w Białobrzegach za tradycyjną kapustę z grochem po białobrzesku,
3. Stowarzyszenie „Dębowa Razem” w Dębowej za pierogi z ciasta ziemniaczanego z serem.

Pierwszą nagrodą było naczynie do podgrzewania dań.

Nagrodę w siedzibie KOWR-u wręczył prezes Oddziału Terenowego Jerzy Borcz. Odebrały ją, wraz z dyplomem pamiątkowym i pisemnym podziękowaniem, nasze członkinie: Maria Kozubal, Krystyna Dusza i Elżbieta Lubas.

Serdecznie dziękuję Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Podkarpacia za wzięcie udziału w konkursie. Dzięki nagraniu tradycyjnych, często bardzo lokalnych potraw zostaną one ocalone od zapomnienia i przekazane w przystępnej formie młodszym pokoleniom. Dziękując za zaszczytne dla nas docenienie zachęcamy inne Koła do aktywnych działań.

Karolina Szczepanowska

____________________________________________________

Zapraszamy galerii zdjęć ...

 


Drukuj   E-mail