Drukuj

 

Rudna Wielka

Początki wsi:Wieś powstała u schyłku XIV w. Jej lokację należy przypisać, podobnie jak w przypadku Świlczy czy Przybyszówki, ich pierwszym właścicielom, rodowi Rzeszowskich herbu Półkozic.

Właściciele:


W ciągu XV i XVI wieku Rudna należała do kolejnych sukcesorów włości rzeszowskiej, noszących różne herby i przydomki. W końcu XVI stulecia wieś znalazła się w posiadaniu Krzysztofa Głowy (z Głogowa i Przybyszówki). W XVII i pocz. XVIII wieku dzieliła losy innych podrzeszowskich wsi, należąc do rozległych dóbr, najpierw Mikołaja Spytka Ligęzy, po nim, Lubomirskich. W 1726 r., drogą rodzinnych podziałów, znalazła się w kluczu głogowskim Jana Kazimierza Lubomirskiego. W 2. poł. XVIII wieku Rudna przypadła w udziale Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej. W pocz. XIX wieku wieś należała do hrabiego Filipa von Sveerts-Sporka, dowódcy szwadronu stacjonującego podówczas w Głogowie Małopolskim i jego sukcesorów. W latach 20. XIX wieku właścicielami Rudnej Wielkiej byli już Dąmbscy z Lubrańca (na Kujawach). W poł. XIX stulecia wybudowali oni nowy dwór (zachowany do dnia dzisiejszego). Posiadłości Dąmbskich w latach 1944 – 1945 został skonfiskowany przez komunistyczne władze i rozparcelowany.

Parafia:

Inicjatywy gospodarczo-społeczne, wybitni obywatele:

Parafię Rudna Wielka erygowano w 1912 r., po wydzieleniu z parafii Świlczy. Tworzą ją: Rudna Wielka, Pogwizdów Nowy, Rudna Mała. Do 1995 r. także Rogoźnica, która odłączyła się i stanowi samodzielny rektorat. Rudna Wielka posiada kościół murowany pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wybudowany w latach 1928 – 1936. W parafii działają Siostry Służebniczki Starowiejskie - więcej informacji - więcej informacji


Inicjatywy gospodarcze i społeczne w Rudnej Wielkiej ściśle wiążą się z rudzieńskim dworem i jego dziedzicami. Dąmbscy herbu Godziemba brali aktywny udział w życiu publicznym. Aleksander (syn Józefa, pierwszego właściciela Rudnej Wielkiej) był majorem wojsk napoleońskich i uczestnikiem kampanii z 1812 r. Stanisław (wnuk Aleksandra) posłował do austriackiej Rady państwa w Wiedniu, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, wybrany został prezesem Rady Naczelnej Polskich Organizacji Ziemiańskich oraz senatorem RP. Na terenie swojego majątku przyczynił się do powstania parafii. Stefan Dąmbski, ostatni właściciel majątku, był jednym z głównych organizatorów Związku Spółdzielni Mleczarskich Ziemi Rzeszowskiej oraz prezesem Rady Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dane liczbowe: • rok 1786 r.: 120 domów i 700 mieszkańców
 • rok 1921 r.: 306 domów i 1389 mieszkańców
 • rok 2004 r.: 335 domów i 1130 mieszkańców

Statystyka
(stan na 30.09.2014r.):


 • Powierzchnia Sołectwa wynosi:   542 ha
 • Ludność:  1 517

W skład Radnych
z Rudnej Wielkiej
do Rady Gminy Świlcza wchodzi:

 • Salach Tomasz
 • Wanat Piotr

Sołtys wsi:W skład Rady Sołeckiej
wchodzą:

 

 

 

 

 • Jan Zajchowski

 

 

 • Bąk Edward
 • Fixa Janusz
 • Kłeczek Józef
 • Rusin-Przywara Olga
 • Wanat Piotr
 • Węgrzynowicz Wojciech

 

Statut Sołectwa Rudna Wielkapobierz
Telefon na sołtysówkę: 17 85-53-771

 

 

 

Instytucje samorządowe
   
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Podkarpacki Urząd Marszalkowski w Rzeszowie
Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa
Wrota Podkarpackie
Instytucje finansowe
  
Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42
Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18
Izba Skarbowa w Rzeszowie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rzeszowie
Rynek pracy
   
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Podkarpacki Portal Pracy
Instytucje
   
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rozkłady jazdy
   
Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
   
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie
Polskie Koleje Państwowe S.A. – rozkład jazdy
PKS Rzeszów S.A. – rozkład jazdy
Copyright 2011 Gmina Świlcza - Rudna Wielka. © 2011' Gmina Świlcza - Wszelkie prawa zastrzeżone
Free Joomla Theme by Hostgator