Drukuj

 

Błędowa Zgłobieńska

Początki wsi:


Lokacja Błędowej miała miejsce w 1. ćwierci XV wieku. Od 1438 r. wieś wchodziła w skład klucza zgłobieńskiego, należącego do rycerz Spytka z Tarnowa.

Właściciele:


W poł. XV wieku wieś należała do Jana Zgłobieńskiego, po nim do Spytka Jarosławskiego i Matwieja Wodziczki. W XVI -XVII w. klucz zgłobieński, a z nim i Błędowa, przechodził kolejno w ręce Odrowążów i Jordanów. W wieku XVIII władali tu Ciecierscy, a po nich Teodor i Antoni Lubomirscy, właściciele Boguchwały, oraz Paweł Starzyński. Na przełomie XVIII i XIX w. dobra boguchwalskie wraz z Błędową objęli w posiadanie Konarscy. W wieku XIX właścicielami wsi zostają najpierw Straszewscy, a po nich, spowinowaceni z nimi, Jędrzejowicze. Pod koniec XIX wieku dwór i obszar dworski zostaje sprzedany i rozparcelowany.

Parafia:
Błędowa należała do parafii Zgłobień, później do Trzciany. W 1995 r. wydzielono z parafii Trzciana i erygowano nową parafię, Błędowę Zgłobieńską. Parafia posiada murowany kościół, pw. św. Wojciecha, wybudowany w 1982 r. - więcej informacji...

Dane liczbowe:


 • rok 1786 r.: 33 domy i 229 mieszkańców
 • rok 1921 r.: 119 domów i 692 mieszkańców
 • rok 2004 r.: 118 domów i 542 mieszkańców

Statystyka
(stan na 30.09.2014r.):

 • Powierzchnia Sołectwa wynosi:   527 ha
 • Ludność:  552

W skład Radnych z Bratkowic do Rady Gminy Świlcza wchodzą:

 • Wiesława Szczepanik
Sołtys wsi
 • Wiesława Szczepanik

W skład Rady Sołeckiej
wchodzą:


 

 

 • Cupryś Jan
 • Ostrowska Bogumiła
 • Stasiej Tadeusz
 • Szczepanik Franciszek
 • Szczepanik Lesław
 • Szubart Wiesław
 • Ziomek Bartłomiej
Statut Sołectwa Błędowa Zgłobieńskapobierz
Telefon na sołtysówkę: 17 85-14-894

 

 

 


Instytucje samorządowe
   
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Podkarpacki Urząd Marszalkowski w Rzeszowie
Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa
Wrota Podkarpackie
Instytucje finansowe
  
Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42
Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18
Izba Skarbowa w Rzeszowie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rzeszowie
Rynek pracy
   
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Podkarpacki Portal Pracy
Instytucje
   
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rozkłady jazdy
   
Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
   
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie
Polskie Koleje Państwowe S.A. – rozkład jazdy
PKS Rzeszów S.A. – rozkład jazdy
Copyright 2011 Gmina Świlcza - Błędowa Zgłobieńska. © 2011' Gmina Świlcza - Wszelkie prawa zastrzeżone
Free Joomla Theme by Hostgator