Drugie spotkanie Bibliotek Partnerskich w GBP w Świlczy z/s w Trzcianie

Drugie spotkanie Bibliotek Partnerskich 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świlczy z/s w Trzcianie

 
   

 
26 sierpnia b.r. gościliśmy po raz drugi dyrektorów i pracowników  Bibliotek Partnerskich uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek z Gminy Kamień, Krasne i Sokołów Młp.

Bibliotekarze dyskutowali o wspólnych działaniach, partnerstwie w bibliotekach oraz szukaniu i pozyskiwaniu pozabudżetowych środków na działalność biblioteczną.

W ramach współpracy z Zespołem Szkół w Trzcianie odwiedziliśmy również Dom Tradycji Ludowych. Pan Zbigniew Lis, pracownik Domu Tradycji Ludowych przybliżył bibliotekarzom cele tej instytucji, pokazał zbiory w niej się  znajdujące oraz dał nam wspaniałą lekcję historii. Następnie bibliotekarze czynnie  uczestniczyli w tradycyjnym wypieku „proziaków” i ich konsumpcji.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół w Trzcianie - Pani Zofii Draus za możliwość zwiedzenia Domu Tradycji Ludowych oraz Panu Zbigniewowi Lis za miłe i ciepłe przyjęcie Bibliotekarzy.

Spotkanie z Bibliotekami Partnerskimi upłynęło w przyjaznej i miłej atmosferze, a dyskusje, wymiana doświadczeń  i nowe znajomości na pewno zaowocują w przyszłości.

Spotkanie mogło odbyć się dzięki pozyskanemu mikrograntowi „Podaj dalej” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

    

Zapraszamy do galerii zdjęć ... 

    

Bratkowickie obchody
69. Rocznicy Akcji „Burza”
Sześćdziesiąt dziewięć lat temu, na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, rozegrała się wojskowa operacja, która przeszła do historii pod nazwą Akcja „Burza”. Pokrótce można ją scharakteryzować jako antyniemieckie powstanie, które sukcesywnie obejmowało ziemie polskie, wraz z przesuwaniem się sowiecko-niemieckiego frontu. Zgodnie z dyrektywami dowództwa Armii Krajowej, tuż przed wkroczeniem Sowietów, lokalne oddziały partyzanckie miały się uaktywniać: podejmować działania taktyczne wspierające Czerwonoarmistów w walce z Wermachtem. W momencie wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej żołnierze AK mieli występować w roli gospodarzy tych ziem i siły zbrojnej polskiego narodu, odtwarzając przedwojenne formacje wojskowe tu stacjonujące: 17. Pułk Piechoty i 24. Dywizję Piechoty.
Na terenie Bratkowic walki miały przebieg wyjątkowo dramatyczny. W ich wyniku zginęło lub zostało zamordowanych przez hitlerowców kilkunastu miejscowych żołnierzy Armii Krajowej. Pamięci zabitych i pomordowanych partyzantów poświęcone są dwa obeliski na terenie Bratkowic: obok domu strażaka i w tzw. „Parku podworskim” – historycznym miejscu koncentracji bojowników podziemia przed operacją „Burza” w dniu 26 lipca 1944 roku. O tych tragicznych wydarzeniach przypomina także przydrożny krzyż, przy trasie z Bratkowic do Trzciany, gdzie Niemcy zamordowali wziętych do niewoli akowców, w trzecim dniu walk.
W sobotę, 27 lipca br., bratkowicka młodzież (uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół w Bratkowicach) działająca na co dzień w Związku Strzeleckim „Strzelec” OS-W, zorganizowała patriotyczną wieczornicę. Młodzi strzelcy chcieli w ten sposób oddać hołd i przypomnieć o bohaterskich czynach bojowników Armii Krajowej. Najważniejszymi gośćmi tych uroczystości byli żołnierze ZWZ-AK placówki Bratkowice-Głogów: kpt. Józef Lis ps. „Tajfun”, por. Maria Stokłosa z d. Zagrodnik ps. „Zofia”, por. Ignacy Lis ps. „Rokoizm”, ppor. Marian Jucha ps. „Blady”. Strona merytoryczna pierwszej części obchodów – spotkania pokoleń: weteranów i młodzieży w Zespole Szkół – została przygotowana przy wsparciu nauczycieli historii. Po obejrzeniu montażu słowno-muzycznego i wysłuchaniu wspomnień kpt. Józefa Lisa, strzelcy, wraz zaproszonymi gośćmi udali się na nabożeństwo do kościoła parafialnego. Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty, zapalone znicze oraz odmówiona modlitwa za poległy żołnierzy z bratkowickich plutonów Armii Krajowej przed pamiątkowym obeliskiem w „Parku podworskim”.
Wraz z bratkowicką młodzieżą i weteranami Armii Krajowej, hołd poległym za Ojczyznę złożyli: ks. proboszcz Józef Książek, przedstawiciele władz samorządowych powiatu rzeszowskiego i gminy Świlcza, delegacja Południowo-Wschodniego Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” OS-W, delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Dyrekcja Zespołu Szkół w Bratkowicach.
Tekst: Artur Szary
Fotografie: Zbigniew Lis

Drukuj   E-mail