Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej - Bratkowice - 14 października 2020 r.

dzień edukacji narodowej

„Nauczyciel prowadzi za rękę,
otwiera umysł,
kształtuje przyszłość,
dotyka serca”.

 

Tegoroczne, gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 14 października 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminy, na czele z wójtem Gminy Świlcza- Panem Adamem Dziedzicem, Panem wicewójtem - Sławomirem Styką oraz radny powiatowy - Pan Sławomir Miłek. Obecny był również ks. Ryszard Tokarz – dekanalny duszpasterz nauczycieli, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Świlcza: Pani Eliza Oleszak (CUW), Pani Benedykta Piątek (GOPS), Pani Dorota Madej (Gminna Biblioteka), Pani Magdalena Lisowska (GŚŚS), Pan Jacek Lis (kierownik działu inwestycji i budownictwa), dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Świlcza, nauczyciele emeryci, Pani Przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Homa, nauczyciele z sąsiednich szkół, pracownicy obsługi i administracji ze szkoły macierzystej.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach i odśpiewaniem hymnu państwowego. W części oficjalnej, Dyrektor szkoły Pani Joanna Różańska powitała zaproszonych Gości, według zajmowanych stanowisk, funkcji i godności. Następnie wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym podziękowała wszystkim nauczycielom za odpowiedzialną pracę na niwie kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia. Mówiła o zawodzie nauczyciela w kontekście powołania. Swoje podziękowania skierowała również w stronę pracowników obsługi i administracji, którzy, jak powiedziała, są niezbędną częścią do prawidłowego funkcjonowania organizmu, któremu na imię szkoła.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Świlcza - Pan Adam Dziedzic, który rozpoczął swoje przemówienie od nakreślenia rysu historycznego Dnia Edukacji Narodowej. Zwrócił uwagę na niezwykłość zawodu nauczyciela, który jest bardzo wymagający, ale jednocześnie piękny i twórczy, gdyż pomaga uczniom rozwijać ich pasje, marzenia, talenty i umiejętności. Również podziękował nauczycielom za zaangażowanie w pracę, wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów. Wyraził wdzięczność i podziw za zdanie egzaminu ze zdalnego nauczania, które było udziałem nas wszystkich. Zapewnił również o wsparciu, na jakie mogą liczyć szkoły ze strony organu prowadzącego. Przedstawił perspektywę działań związanych z oświatą w naszej gminie (plany związane z uruchomieniem żłobka i żłobko-przedszkola).

W następnej kolejności wystąpił ksiądz Ryszard Tokarz, który zwrócił się do obecnych z podziękowaniami i życzeniami: światła Ducha Świętego na trud nauczycielskiej pracy. Życzył nam, aby każdy na swojej zawodowej mecie mógł powiedzieć, za św. Pawłem: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.

Kolejno został odczytany list, który skierowała do nauczycieli i pracowników oświaty przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie- Pani Bogusława Buda. Szczególnie podziękowała za działania, jakie nauczyciele podejmują w trudnych warunkach pandemii, aby, jak najlepiej przekazać wiedzę i kształcić umiejętności. Pogratulowała również wszystkim, których pracę uhonorowano przyznaniem odznaczeń, medali i nagród.

Elementem, który już na stałe wpisał się w gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej, jest wręczanie Nagrody Wójta, którą otrzymują dyrektorzy i nauczyciele szkół za wybitne osiągnięcia w swojej pracy.

W tym roku szkolnym otrzymali je:

1.  Joanna Różańska - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach,
2.  Zofia Smagała- dyrektor Przedszkola w Trzcianie,
3.  Agnieszka Małozięć- wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie,
4.  Ewa Gotkowska- nauczyciel Przedszkola w Świlczy,
5. Katarzyna Ciołko- nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach,
6. Cezary Zagajewski- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Świlczy.

Pan Wójt poinformował również o tym, że nauczyciele naszej gminy zostali uhonorowani medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodami Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Medal KEN i nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Ewa Świder, emerytowana nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Świlczy, natomiast Pan Krzysztof Potocki - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie otrzymał nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Doroczną tradycją podczas obchodów święta KEN stało się również przyznawanie bonów edukacyjnych. Otrzymują je wybrane szkoły z terenu gminy. Pan Wójt w roku szkolnym 2020/2021 wręczył bony następującym placówkom:

I. Bon Edukacyjny w wysokości 12 000, 00 zł dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy,
II. Bon Edukacyjny w wysokości 10 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli,
III. Bon edukacyjny w wysokości 8 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród Dyrektora Szkoły, które Pani Joanna Różańska przyznała swoim pracownikom.
W bieżącym roku szkolnym otrzymali je:

1. Pani Natalia Łabecka - Trzepiecińska- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach,
2. Pani Diana Grandys
- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach,
3. Pani Marta Rząsa - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach,
4. Pani Ewa Pijar - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach,
5. Pani Katarzyna Książek - sekretarz szkoły,
6. Pani Dorota Gomułka - pracownik obsługi i administracji,
7. Pani Marta Kogut - pracownik obsługi,
8. Pani Maria Rusin - pracownik obsługi,
9. Pan Maciej Kwoka - pracownik obsługi.

Pani Dyrektor poinformowała, że również nauczyciele naszej szkoły zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi. Srebrny Medal za Długoletnia Służbę otrzymała Pani Maria Fiałkiewicz-Górka, natomiast Pani Dyrektor Joanna Różańska Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczenia te przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Po części oficjalnej, nadszedł czas na drugą część spotkania- artystyczną. Miała ona nietypowy przebieg, ze względu na sytuację epidemiologiczną. Zebrani uczestnicy obejrzeli występy uczniów w niecodziennej wersji. Zostały one nagrane i odtworzone.

Przygotowały je dzieci i młodzież pod opieką: Pani Elżbiety Bąk, Pani Marty Rząsy, Pani Moniki Garbaczewskiej, Pani Anny Bogaczewicz i Pani Iwony Woźniak. Za część wokalno-instrumentalną odpowiedzialny był Pan Sławomir Materna. Natomiast piękną scenografię przygotowała Pani Ewa Pijar.

W akompaniamencie „100 lat” wyśpiewanych przez młodzież, życzenia na ręce Pani Dyrektor złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: przewodniczący - Dominik Kwoka i zastępca - Faustyna Drozd. Wszyscy goście otrzymali symboliczne upominki, przygotowane przez Panie: Renatę Barć i Iwonę Rogóż.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Joanna Różańska podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła na poczęstunek.

Maria Fiałkiewicz-Górka

____________________________________________________

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...

 


Drukuj   E-mail